Działania społeczne

Filarem wartości Akcji Job jest egalitaryzm wyrażający się w podejściu „plemiennym" do naszego otoczenia. Dla nas ważni są ludzie, co odzwierciedla nasze hasło sztandarowe: „Akcja Job - ludzie prze wszystkim”. Każdego naszego pracownika, klienta czy interesariusza traktujemy jak Partnera, o którego interesy zabiegamy. Jako Grupa Akcja Job podejmujemy różnorodne działania, które mają na celu wsparcie i rozwój świadomości oraz zainteresowania tematyką ochrony środowiska.


Wśród niektórych naszych działań, możemy wymienić:

Działania 1

 

Organizację szeregu eventów pod hasłem „Tworzymy razem lepszą przyszłość" mających na celu propagowanie pojazdów elektrycznych oraz redukcję emisji CO2

 

 

Działania 2

Wspieranie grupy młodych pasjonatów tworzących „pojazdy przyszłości"

 

 

ytDziałalność informacyjna w mediach – nasi doradcy zawodowi i eksperci rynku pracy aktywnie udzielają się w kwestiach związanych z aktywizacją osób bezrobotnych oraz innych działaniach związanych z rynkiem pracy

 

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych

 
 
 
 
 
projekt strony: feist.pl