Działania społeczne

Filarem wartości Akcji Job jest podejście „plemienne" do naszego otoczenia. Oznacza to, iż Ludzie przede wszystkim są dla nas Partnerami, o których interesy zabiegamy, zarówno jeśli chodzi o naszych pracowników, klientów i wszystkich interesariuszy. Jako Grupa Akcja Job podejmujemy różnorodne działania, mające na celu wsparcie, rozwój, jak również zainteresowanie propagowaną przez nas tematyką ochrony środowiska.


Wśród niektórych naszych działań, możemy wymienić:

Działania 1

 

Organizację szeregu eventów pod hasłem „Tworzymy razem lepszą przyszłość" mających na celu propagowanie pojazdów elektrycznych oraz redukcję emisji CO2

 

 

Działania 2

Wspieranie grupy młodych pasjonatów tworzących „pojazdy przyszłości"

 

 

 Działania 3

Organizację otwartych spotkań dla osób zainteresowanych tworzeniem dokumentów aplikacyjnych i pozyskiwaniem informacji dotyczących rynku pracy

 

 

ytDziałalność informacyjna w mediach – nasi doradcy zawodowi i eksperci rynku pracy aktywnie udzielają się w kwestiach związanych z aktywizacją osób bezrobotnych oraz innych działaniach związanych z rynkiem pracy

 

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych

 
 
 
 
 
projekt strony: feist.pl